จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703
ติดต่อ Webmaster ได้ที่ e-mail : webmaster@swutcc.co.th
Copyright 2003 swutcc.co.th All rights reserved.

บริการแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่ 0 ประกาศ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คลิกที่นี้ !!! Update !!!
ระเบียบให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
เงื่อนไขการกู้เงิน สอ.มศว
คำขอกู้เงิน สอ.มศว
Download แบบฟอร์ม

ประกาศขายที่ดิน

1. สอ.มศว ต้องการขายที่ดินว่างเปล่า 1 แปลง ที่จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังนี้
โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. 2461 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ขายในราคา 758,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
โทร. 02-259-1474, 02-258-0227
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแผนที่ไปที่ดิน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประกาศขายที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 51674 และ 51095 ตั้งอยู่ใกล้ประปาหนองแวง ภายในตัวจังหวัดขอนแก่น......

 


0. ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2551

1. ชมภาพข่าวโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา
หนองคาย-สปป.ลาว-อุดรธาน ประจำปี 2550 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจากหน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวน 44 คน, จากหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 42 คน และจากหน่วยมหาวิทยาลัยสงขลา จำนวน 11 คน
รวมทั้งหมดที่ร่วมคณะ จำนวน 97 คน
ในระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา.....

โครงการประชุมสัมนาสมาชิก
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ได้มอบให้นางสาวเบญจวรรณ คำแสนโคตร รอง ผจก. สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนมอบถังเก็บน้ำ,เครื่องปั้มน้ำ,เครื่องกรองน้ำ และเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้แล้ว) จำนวน 1 ชุด

3. ชมภาพข่าวคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มศวได้ประชุมสัญจรและเข้าพบ
เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาพข่าวอื่นๆ
ในเดือนเมษายน ปี 2550
.......4. ชมภาพข่าวคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มศวได้ประชุมสัญจรและเข้าพบ
เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และภาพข่าวอื่นๆ
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2550.......5. สมาชิกหน่วย มศว องครักษ์ โปรดทราบ
ตามที่สหกรณ์ ได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกหน่วย มศว องครักษ์ อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ และได้เปิดให้บริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 เป็นต้นมา.......

6. สมาชิกทราบหรือไม่ ! สหกรณ์ฯ มี7. โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก (พบสมาชิกมหาวิทยาลัยทักษิณและรายงานกิจการสหกรณ์) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนเวิร์ล จังหวัดวงขลา......

8. ด่วน ! สมาชิกโปรดทราบโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
ฮานอย - ล่องเรือฮาลองเบย์ - สุสานโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน-วิหารวรรณกรรม - วัดจินก๊วก-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2550 โดยสายการบิน Thai Airway (TG)....

 

เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์

9.รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด (มศว.)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2550 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550....

อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2550

เงินปันผล จ่ายอัตราร้อยละ

6.90

เงินเฉลี่ยคืน จ่ายอัตราร้อยละ

17.00

*********

สมาชิกโปรดทราบ

สมาชิกที่ต้องการทราบข่าวสหกรณ์
ทาง sms ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์.................ระบบ GSM / DTAC / TRUE / HUTCH
ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือที่สหกรณ์ฯ หรือส่งอีเมล์ถึงสหกรณ์ได้ที่
swutccmail@swutcc.co.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
21 มิถุนายน 2550